משבר האקלים נוגע לכל בני האדם - הן מבחינת הסיכונים שהוא יוצר והן מבחינת ההתמודדות עמו. התיעוש המואץ, הצריכה המופרזת, ניצול היתר של משאבי כדור הארץ, והריבוי הדרמטי באוכלוסיית האדם, הביאו בהדרגה להפרה של שיווי המשקל שהתקיים לאורך עידנים בין האנושות, מינים אחרים והמערכות הטבעיות תומכות החיים. אנו עומדים כעת בצומת הכרעה להמשך קיומנו: מאוחר מכדי להמנע מנזקיו המתהווים של המשבר, אך מוקדם מספיק, כנראה, על מנת למתן את הסיכונים ולהצילנו מעתיד רווי קשיים ואסונות.
 
הבנה של המשבר האקלים דורשת הכרה של טיעונים מורכבים וראיות מדעיות מצטברות, וכן של סוגיות מעשיות, פסיכולוגיות ופילוסופיות, שמאירות באופן חד את הסיכון שבקיום האנושי המודרני: האם פליטת גזי חממה היא הפיכה? מהם הסיכונים הצפויים לנו בעתיד אם לא נרסן את פליטת גזי החממה? האם התמודדות עם המשבר מחייבת להאט את קצב הצמיחה הכלכלית? האם לצרוך פחות בשר? האם העלייה בפני הים עומדת להציף את ערי החוף? האם להוליד ילדים? האם שוק חופשי החותר לרווח בטווח קצר מקדם התאבדות קולקטיבית בטווח הארוך? האם אדם שבע רשאי לבקש מאדם רעב להתאפק? האם שמש ורוח יכולים להחליף שריפת נפט? מדוע קיימת נטייה להכחיש את בעית ההתחממות? מהן חובותינו לדורות הבאים?
 
מרכז מעלות הוקם במטרה להגביר את המודעות והנגישות למשבר האקלים, כשלב בדרך לפעולה מתקנת, מתוך אמונה שהדבר בידינו ועוד לא מאוחר. עם צוות מרצים מנוסה, חומרי לימוד המותאמים למגוון קהלים וסגל מדעי הכולל מדעני אקלים בכירים, מרכז מעלות מקדם את ההבנה של משבר האקלים הן במישרין והן תוך שיתופי פעולה עם מוסדות חינוך, רשויות מקומיות, וגופי ממשל ועיצוב מדיניות.